ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑ

ΗΛΙΑΣ ΒΟΓΔΑΝΗΣ - ΕΙΡΗΝΗ ΒΕΝΕΤΗ

Την επιστήμη της λογοθεραπείας εξασκούν στη Λάρισα οι λογοπεδικοί Ηλίας Βογδάνης και Ειρήνη Βενέτη, στο Κέντρο Διάγνωσης και Θεραπείας Διαταραχών Λόγου και Ομιλίας. Με τον όρο λογοθεραπεία εννοούμε την επιστήμη εκείνη, που εστιάζει στη δυσλειτουργία της φωνής, της ομιλίας, στις διαταραχές τόσο του γραπτού, όσο και του προφορικού λόγου, καθώς και στην ανωμαλία μάσησης και κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες. Η λογοθεραπεία αποσκοπεί στην έγκαιρη πρόληψη, καθώς και στη διάγνωση και αποκατάσταση των δυσλειτουργιών αυτών. Στοχεύει στη σταδιακή βελτίωση της λεκτικής και εξωλεκτικής επικοινωνίας, στην καθαρότητα της φωνής και της ομιλίας και στην παραγωγή λόγου των βαρήκοων.
 
Η Λογοθεραπεία ασχολείται με τις παρακάτω διαταραχές:
 • Διαταραχές άρθρωσης και φωνολογικές διαταραχές
 • Διαταραχές ομιλίας (διαταραχές στη ροή της ομιλίας, τραυλισμός - ταχυλαλία)
 • Διαταραχές φωνής
 • Γλωσσικές αναπτυξιακές διαταραχές, ως προς τη δομή, το περιεχόμενο και τη χρήση
 • Διαταραχές γραπτού λόγου (Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες)
 • Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (αυτιστικού φάσματος)
 • Νευρογενείς διαταραχές του λόγου και της ομιλίας (δυσαρθρία)
 • Αφασίες, δυσαρθρίες
 • Δυσπραξία
 • Λειτουργικές δυσκολίες των οργάνων της άρθρωσης (σχιστίες, προγναθισμός, ρινολαλία)
 • Γλωσσικούς αρνητισμούς
 • Καθυστέρηση λόγου και ομιλίας
 • Διαταραχές λόγου και ομιλίας που οφείλονται σε βαρηκοΐα
 • Σύνδρομα (Down, Rett, κ.ά.)
 • Μυολειτουργικές διαταραχές
 • Εγκεφαλική παράλυση
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα
 • Οισοφαγοφωνία μετά από λαρυγγεκτομή