ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ - ΟΜΙΛΙΑΣ

Οι διαταραχές λόγου και ομιλίας μπορεί να οφείλονται σε διαφόρους παράγοντες. Γι’ αυτό
​και είναι σημαντική η λήψη ιστορικού από το Λογοπεδικό.
Παρακάτω παρατίθενται διαταραχές που μπορεί να διαγνώσει και να αντιμετωπίσει ένας Λογοπεδικός.
 
Καθυστέρηση στην εξέλιξη του λόγου
Όταν η γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού
δεν είναι ανάλογη της ηλικίας του.
 
Διαταραχές άρθρωσης
Η αδυναμία εκφοράς ενός ή περισσότερων φθόγγων. Το παιδί δυσκολεύεται να προφέρει φθόγγους και τους αντικαθιστά με άλλους.
 
Διαταραχές ροής της ομιλίας
Σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκει ο τραυλισμός,
που επηρεάζει τη ροή του λόγου στο παιδί.
Μερικές ή ολικές διαταραχές προφορικής έκφρασης
 • Αρθρωτικές διαταραχές λόγω ανατομικών δυσλειτουργιών
 • Παρουσιάζονται λειτουργικές δυσκολίες των οργάνων της άρθρωσης, που οφείλονται σε σχιστίες, προγναθισμό κ.ά.
 • Διαταραχές Φώνησης
  Είναι οι δυσκολίες στην παραγωγή της φωνής, οι οποίες ποικίλλουν και μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα, το ύψος, την ένταση ή/και τη διάρκειά της. Εμφανίζονται λόγω οργανικών βλαβών στη μάζα των φωνητικών χορδών ή λόγω νευρογενών και ψυχογενών αιτιών ή και λόγω κατάχρησης της φωνής.
 • Διαταραχές Σίτισης - Κατάποσης
  Σοβαρές δυσκολίες κατά την κατάποση ή τη μάσηση μπορεί να αντιμετωπίζουν παιδιά με εγκεφαλική πάρεση, κάποιο σύνδρομο, μεγάλου βαθμού νοητική υστέρηση ή ύστερα από μία ασθένεια ή κρανιοεγκεφαλική κάκωση, που προκάλεσε βλάβες στο κεντρικό νευρικό σύστημα.
 • Διαταραχές Κατανόησης και Έκφρασης
  ​Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι αφασίες, νευρολογικές διαταραχές ή μπορεί να είναι το αποτέλεσμα κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων.
 • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
  Δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσγραφία, υπερκινητικότητα, σύνδρομο
  ​ελλειμματικής προσοχής.
 • Αυτισμός
 • Νοητική Υστέρηση - Σύνδρομα
  (όπως Down, Rett).
 • Εγκεφαλική παράλυση