ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πολυάριθμες πληροφορίες για τις Μαθησιακές δυσκολίες, που μπορούν να μπερδέψουν τους γονείς για το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να δράσουν και να βοηθήσουν το παιδί τους.
 
Τι εννοούμε όμως με τον όρο Μαθησιακές δυσκολίες;
Οι Μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν μία αναπτυξιακή διαταραχή, στην οποία εντάσσονται τα παιδιά εκείνα που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν επαρκώς στις σχολικές απαιτήσεις. Το εύρος των μαθησιακών δυσκολιών είναι πολυποίκιλο. Μία απλή κατηγοριοποίηση είναι η παρακάτω:

Δυσκολίες στην ανάγνωση

Η επίδοσή του στην ανάγνωση δεν είναι ανάλογη της ηλικίας του. Δυσκολεύεται να διαβάσει, ενώ πολλές φορές αντικαθιστά ή παραλείπει γράμματα ή ακόμα και λέξεις.

Δυσκολίες πρόσληψης, αντίληψης και έκφρασης

Δυσκολεύεται να κατανοήσει τα λεγόμενα του συνομιλητή του, να μετατρέψει τις ιδέες του σε λόγο και να αναδιηγηθεί.

Δυσκολίες στη γραπτή έκφραση

Οι δεξιότητες γραφής του παιδιού είναι πολύ κατώτερες, σε σχέση με την ηλικία του, το νοητικό του επίπεδο και το επίπεδο της τάξης στην οποία φοιτά. Η γραφή του είναι δυσανάγνωστη, ενώ μπορεί να παραλείπει ή να αντικαθιστά γράμματα ή λέξεις.

Ειδική μαθησιακή διαταραχή - Δυσλεξία

Δυσκολίες στα Μαθηματικά

Το παιδί δυσκολεύεται στην επίλυση προβλημάτων και αριθμητικών πράξεων.

Δυσαριθμησία

Η Δυσαριθμησία αφορά τη δυσκολία εκμάθησης και κατανόησης της αριθμητικής και της περαιτέρω ανάπτυξης των μαθηματικών δεξιοτήτων.

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα

 1. Προβλήματα στην ακουστική και οπτική αντίληψη.
 2. Δυσκολίες στην κίνηση, αδρός συντονισμός, λεπτή κινητικότητα.
 3. Διαταραχές στη μνήμη και στη σκέψη.
 4. Έλλειψη συγκέντρωσης. Η προσοχή του διασπάται εύκολα, όταν πρέπει να εστιασθεί στις απαιτήσεις ενός συγκεκριμένου μαθησιακού τομέα.
 5. Υπερκινητικότητα.
 6. Χαμηλή αυτοεκτίμηση.
 7. Αποφεύγει το σχολείο.
 8. Αποφεύγει τις κοινωνικές συναναστροφές.
 9. Παρουσιάζει συχνά εκδηλώσεις θυμού και ανυπακοής, κυρίως όταν αισθάνεται ότι καταπιέζεται.
 10. Απογοητεύεται εύκολα.
   
  Το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες δεν μπορεί από μόνο του να προσπαθήσει περισσότερο. Ως γονείς είμαστε οι πρώτοι που μπορούμε να αντιληφθούμε ότι κάτι στέκεται εμπόδιο στην ομαλή ανάπτυξη του παιδιού μας. Η πίεση και το άγχος, που μπορεί να μεταδώσουμε στο παιδί μας, μόνο αντίθετα αποτελέσματα μπορούν να έχουν. Ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης είναι να απευθυνθούμε σε κάποιον ειδικό. Ο λογοπεδικός θα μπορέσει να αξιολογήσει τις μαθησιακές ικανότητες του παιδιού, να διαγνώσει το πρόβλημα και, αφού ενημερώσει τους γονείς, να προχωρήσει στη θεραπευτική διαδικασία. Όσο πιο έγκαιρα απευθυνθούμε σ’ έναν ειδικό, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχουμε να αποφύγουμε δευτερογενείς επιπτώσεις, όπως της ελλιπούς κοινωνικοποίησης και της χαμηλής αυτοεκτίμησης. Οι γονείς πρέπει να ξέρουν ότι το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί, με την κατάλληλη βοήθεια, να ενταχθεί ομαλά στη μαθησιακή διαδικασία.