ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΟΥ

ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Τα παιδιά αναπτύσσουν το λόγο και την ομιλία τους με ένα δικό τους, ξεχωριστό τρόπο. Κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια τυπικά ορόσημα και στάδια γλωσσικής εξέλιξης για κάθε ηλικία.

Ηλικία 0-6 μηνών

 • Τρομάζει με ήχους.
 • Αναγνωρίζει ήχους.
 • Εντοπίζει τον ήχο γυρνώντας το κεφάλι.
 • Επαναλαμβάνει τους ίδιους ήχους.
 • Συχνά ψιθυρίζει και βγάζει ευχάριστους ήχους.
 • Μιμείται ήχους.
 • Χρησιμοποιεί ήχους ή χειρονομίες, για να υποδείξει ανάγκες.
 • Χρησιμοποιεί διαφορετικό κλάμα, για να εκφράσει διαφορετικές ανάγκες.
 • Χαμογελάει όταν του μιλάνε.
 • Η φωνή του παρουσιάζει ποικιλία στην ηχηρότητα και στον τόνο.

Ηλικία 7-12 μηνών

 • Καταλαβαίνει το
  ναι και το όχι.
 • Ανταποκρίνεται
  ​στο όνομά του.
 • Ακούει και μιμείται περισσότερους ήχους.
 • Αναγνωρίζει λέξεις που σχετίζονται με συνηθισμένα αντικείμενα.
 • Χρησιμοποιεί ήχους ακόμη και όταν κλαίει μόνο, για να προκαλέσει την προσοχή.
 • Ακούει όταν του μιλάς.
 • Αρχίζει να μετατρέπει το μουρμούρισμα σε ακατάληπτη γλώσσα.
 • Παράγει μία ή περισσότερες λέξεις.
 • Χρησιμοποιεί ουσιαστικά.
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 1-3 λέξεων.
 • Κατανοεί απλές εντολές.

Ηλικία 13-18 μηνών

 • Χρησιμοποιεί ηχολαλία
  και μη καταληπτή ομιλία (νεολογισμοί).
 • Παραλείπει μερικά αρχικά σύμφωνα και σχεδόν όλα τα τελικά σύμφωνα.
 • Ακολουθεί απλές εντολές.
 • Αναγνωρίζει 1 με 3 μέρη του σώματος.
 • Συνδυάζει χειρονομίες
  ​και λόγο.
 • Κάνει έκκληση για τα περισσότερα από τα αντικείμενα που επιθυμεί.
 • Το λεξιλόγιό του εμπλουτίζεται.

Ηλικία 19-24 μηνών

 • Είναι περισσότερο κατανοητό στους ξένους.
 • Αρχίζει να συνδυάζει ουσιαστικά και ρήματα.
 • Αρχίζει να χρησιμοποιεί αντωνυμίες.
 • Χρησιμοποιεί κατάλληλο χρωματισμό στη φωνή για τις ερωτήσεις.
 • Απαντά στην ερώτηση «τι είναι αυτό;»
 • Διασκεδάζει ακούγοντας ιστορίες.
 • Γνωρίζει 5 μέρη του σώματος.
 • Ονομάζει επακριβώς μερικά οικεία αντικείμενα.
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50 με 100 ή και περισσότερες λέξεις.
 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 300 ή περισσότερων λέξεων.

Ηλικία 2-3 ετών

 • Ο λόγος είναι καταληπτός σε ποσοστό 50% - 75%
 • Συνεχίζει να ηχολαλεί, όταν συναντά δυσκολίες στο λόγο.
 • Εκφράζει την ανάγκη για τουαλέτα (πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά).
 • Ζητάει αντικείμενα με τ’ όνομά τους.
 • Δείχνει τις εικόνες σε βιβλίο, ονομάζοντάς τις.
 • Αναγνωρίζει διάφορα μέρη του σώματος.
 • Ακολουθεί απλές εντολές και απαντά στις απλές ερωτήσεις.
 • Απολαμβάνει να ακούει μικρές ιστορίες, τραγούδια και ρυθμούς.
 • Κάνει ερωτήσεις με 1 ή 2 λέξεις.
 • Χρησιμοποιεί φράσεις 3-4 λέξεων.
 • Χρησιμοποιεί μερικές προθέσεις, άρθρα, ρήματα στον ενεστώτα, ομαλό πληθυντικό και ανώμαλους τύπους στον αόριστο.
 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 500 ως 900 ή περισσότερων λέξεων.
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50 ως 250 ή περισσότερων λέξεων (ραγδαία ανάπτυξη, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου).
 • Καταλαβαίνει τα περισσότερα πράγματα από αυτά που του λέγονται.
 • Μιλάει με δυνατή φωνή.
 • Χρησιμοποιεί τα φωνήεντα σωστά.
 • Χρησιμοποιεί σωστά σύμφωνα σε αρχική θέση.

Ηλικία 3-4 ετών

 • Καταλαβαίνει τη λειτουργία των αντικειμένων.
 • Καταλαβαίνει διαφορές στις έννοιες.
 • Ακολουθεί εντολές που αποτελούνται από
  ​2 και 3 μέρη.
 • Ρωτάει και απαντάει σε απλές ερωτήσεις (ποιος, τι, πού, γιατί).
 • Συχνά κάνει ερωτήσεις και ζητά λεπτομέρειες στις απαντήσεις.
 • Χρησιμοποιεί την ομιλία, για να εκφράσει συναισθήματα.
 • Χρησιμοποιεί 4 με 5 λέξεις στις προτάσεις.
 • Αναγνωρίζει αντικείμενα με το όνομά τους.
 • Χρησιμοποιεί ουσιαστικά και ρήματα πιο συχνά.
 • Έχει αίσθηση του παρελθόντος και του μέλλοντος.
 • Έχει ένα αντιληπτικό λεξιλόγιο 1.200-2.000 λέξεων.
 • Έχει ένα εκφραστικό λεξιλόγιο 800-1.500 λέξεων.
 • Η γραμματική βελτιώνεται αισθητά.
 • Βάζει 2 γεγονότα σε χρονολογική σειρά.
 • Συμμετέχει σε συζητήσεις.

Ηλικία 4-5 ετών

 • Κατανοεί τις έννοιες των αριθμών ως το 3.
 • Αναγνωρίζει
  1 ως 3 χρώματα.
 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 3.000 ή περισσότερων λέξεων.
 • Έχει λεξιλόγιο έκφρασης 900 ως 2.000 ή παραπάνω λέξεων.
 • Χρησιμοποιεί γραμματικά σωστές προτάσεις.
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις
  4 ως 8 λέξεων.
 • Απαντά σε σύνθετες ερωτήσεις, που αποτελούνται από 2 μέρη.
 • Ρωτά για ορισμούς λέξεων.
 • Μειώνεται ο συνολικός αριθμός των επαναλήψεων.
 • Παράγει σύμφωνα με 90% ακρίβεια.
 • Ο λόγος του είναι συνήθως καταληπτός από τους ξένους.
 • Αναδιηγείται μια ιστορία.
 • Δίνει προσοχή σε μια ιστορία και απαντά σε απλές ερωτήσεις σχετικά με αυτή.

Ηλικία 5-6 ετών

 • Ονομάζει 6 βασικά χρώματα και 3 βασικά σχήματα.
 • Ακολουθεί εντολές που αποτελούνται από 3 μέρη.
 • Το Λεξιλόγιό του αυξάνεται συνεχώς.
 • Ονομάζει τα αντίθετα.
 • Ονομάζει διαδοχικά ημέρες τις εβδομάδας.
 • Μετρά ως το 30 μηχανικά.
 • Ανταλλάσσει πληροφορίες και κάνει ερωτήσεις.
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις με λεπτομέρειες.
 • Τραγουδά ολόκληρα τραγούδια και απαγγέλλει παιδικά ποιηματάκια.
 • Επικοινωνεί εύκολα με ενήλικες και άλλα παιδιά.
 • Ονομάζει κάποια γράμματα και αριθμούς.
 • Τοποθετεί κατά σειρά αριθμούς.
 • Κατανοεί το «αριστερά» και το «δεξιά».
 • Χρησιμοποιεί αυξανόμενα πιο σύνθετες περιγραφές.
 • Απασχολείται με συζητήσεις.
 • Οι προτάσεις του είναι πλήρεις συντακτικά και γραμματικά.
 • Κατανοεί τις περισσότερες έννοιες του χρόνου.
 • Απαγγέλλει το αλφάβητο.