ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι ακριβώς κάνει ο λογοθεραπευτής;

Ο λογοπεδικός, αρχικά με τη λήψη ιστορικού και την αξιολόγηση της γλωσσικής ανάπτυξης και ομιλίας του παιδιού, θα μπορέσει να διαγνώσει την ύπαρξη και το εύρος τυχόν διαταραχής. Επιπλέον, είναι εκείνος που, αφού ενημερώσει τους γονείς, θα καταρτίσει ένα θεραπευτικό πρόγραμμα κατάλληλο για την υποχώρηση ή εξάλειψη της διαταραχής. Ο χρόνος που χρειάζεται κάποιος να κάνει λογοθεραπείες εξαρτάται από το είδος της διαταραχής. Η ίδια διαδικασία λήψης ιστορικού, αξιολόγησης, διάγνωσης και κατάρτισης θεραπευτικού προγράμματος ακολουθείται και σε ενήλικες.

Πότε πρέπει να επισκεφτώ έναν λογοπεδικό;

Οι περισσότερες διαταραχές του λόγου διαμορφώνονται στα πρώτα 3-4 χρόνια της ζωής ενός παιδιού. Οι γονείς θα πρέπει να παρακολουθούν την εξέλιξη του λόγου στο παιδί τους. Όταν διαπιστώσουν ότι το παιδί τους αποκλίνει από την αναμενόμενη πορεία εξέλιξης, είναι καλό ν’ απευθυνθούν σε έναν λογοπεδικό, για αξιολόγηση.

Πότε μιλάμε για καθυστέρηση λόγου;

Όταν το παιδί μας πλησιάζει την ηλικία των 3 ετών και επικοινωνεί με νοήματα, λέει ελάχιστες λέξεις, ο λόγος του δεν είναι κατανοητός από το κοινωνικό περιβάλλον, δεν κάνει φράσεις και δεν ανταποκρίνεται σε οδηγίες και εντολές, τότε μιλάμε για καθυστέρηση λόγου και θα πρέπει άμεσα να απευθυνθούμε σε ειδικό.

Τι κάνουμε, όταν το παιδί μας δεν μπορεί να αρθρώσει σωστά κάποια γράμματα;

Κάποια παιδιά παρουσιάζουν δυσκολία στην παραγωγή συγκεκριμένων ήχων / φωνημάτων. Αυτό συνήθως οφείλεται σε λάθος τοποθέτηση, δηλαδή το παιδί δεν ακολουθεί το σωστό τρόπο παραγωγής του κάθε ήχου. Ο Λογοπεδικός μπορεί να αξιολογήσει το πρόβλημα και να εφαρμόσει το κατάλληλο πρόγραμμα αποκατάστασης. Όσο αφήνουμε το πρόβλημα με την ελπίδα ότι θα λυθεί μόνο του, αυτό παγιώνεται.

Πώς πρέπει να φερόμαστε σε ένα παιδί με τραυλισμό;

Ο τραυλισμός αποτελεί φαινόμενο με περιοδικότητα. Κάποιες φορές το παιδί μπορεί να τραυλίζει έντονα και κάποιες άλλες λιγότερο ή και καθόλου. Οι γονείς δεν πρέπει να εφησυχάζουν και να πιστέψουν ότι θα το ξεπεράσει χωρίς βοήθεια. Η μόνη περίοδος που μπορούμε να μιλάμε για φυσιολογικό τραυλισμό είναι στην ηλικία μεταξύ 2,5 μέχρι 3,5 και οφείλεται στη ραγδαία ανάπτυξη του λεξιλογίου του παιδιού.
Οι γονείς μπορούν βοηθήσουν το παιδί τους, ακολουθώντας απλές συμβουλές. Έχουμε υπομονή όταν το παιδί μας μιλάει, δεν το διακόπτουμε και δεν το συμπληρώνουμε, δείχνουμε ενδιαφέρον γι’ αυτά που μας λέει και αποφεύγουμε ό,τι μπορεί να προκαλέσει άγχος, ένταση ή πίεση στο παιδί.

Τι γίνεται όταν το παιδί μου έχει βραχύ χαλινό στη γλώσσα;

Ο χαλινός είναι το «πετσάκι», όπως έλεγαν οι παλιοί, που βρίσκεται κάτω από τη γλώσσα και τη συγκρατεί, ώστε να μη μπορεί να κινείται χωρίς έλεγχο. Από τη στιγμή που θα γεννηθεί το παιδί, μπορούμε να παρατηρήσουμε αν έχει κοντό χαλινό στη γλώσσα. Τα προβλήματα που παρουσιάζει συχνά ένα παιδί με κοντό χαλινό εστιάζονται στην άρθρωση, δηλαδή δεν μπορεί να προφέρει σωστά κάποια γράμματα. Με μία ανώδυνη διορθωτική παρέμβαση, που μπορεί να είναι σωτήρια για την αρθρωτική ικανότητα του παιδιού, αφαιρείται μικρό κομμάτι του λιπώδους ιστού. Ακολουθεί λογοθεραπευτική παρέμβαση, για την αποκατάσταση της σωστής άρθρωσης.

Μπορεί η Λογοθεραπεία να βοηθήσει κάποιον που έχει υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο;

Ανάλογα με την περιοχή που έχει επηρεαστεί από το εγκεφαλικό επεισόδιο, μπορούν να επηρεαστούν και διάφοροι παράμετροι του λόγου και της ομιλίας. Ο ασθενής μπορεί να καταλαβαίνει, αλλά να μην μπορεί να επικοινωνήσει λεκτικά ή μπορεί να μιλάει, αλλά ο λόγος του να είναι ακατάληπτος. Μέσα από ένα εξατομικευμένο λογοθεραπευτικό πρόγραμμα, θα μπορέσει να αποκαταστήσει σημαντικό μέρος της χαμένης του λεκτικής επικοινωνίας ή της αντιληπτικής του ικανότητας.

Πόσο καιρό διαρκούν οι συνεδρίες λογοθεραπείας;

Η διάρκεια της Λογοθεραπείας εξαρτάται από τη φύση του προβλήματος. Σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται επαναξιολόγηση και ενημερώνονται οι οικείοι για την πορεία της αποκατάστασης ή θεραπείας.

Πώς μπορούν βοηθήσουν οι γονείς;

Οι γονείς, παρόλο που δεν εμπλέκονται στη λογοθεραπευτική διαδικασία, μπορούν να προσφέρουν σημαντική βοήθεια στο παιδί τους. Επαινώντας κάθε προσπάθεια του παιδιού, αφιερώνοντας χρόνο για παιχνίδι, δείχνοντας ενδιαφέρον για όσα λέει, μιλώντας πάντα καθαρά και σωστά και φροντίζοντας να προσφέρουν στο παιδί ένα υγιές και ευχάριστο περιβάλλον συμβάλλουν σημαντικά στην αποκατάστασή του όποιου προβλήματος αντιμετωπίζει. Το άγχος και η ανυπομονησία που μπορεί να νιώσουν πολλές φορές δεν πρέπει με κανένα τρόπο να τα μεταφέρουν στο παιδί.

Ποια είναι τα οφέλη μιας έγκαιρης διάγνωσης;

Η έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση είναι σημαντική, καθώς με το πέρασμα του χρόνου οι δυσκολίες του παιδιού εδραιώνονται. Το παιδί συνηθίζει να λειτουργεί στο λανθασμένο πρότυπο μάθησης, λόγου ή συμπεριφοράς και γίνεται πιο δύσκολη η αρμονική ένταξή του στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.